วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นการอยู่อย่างมีกินมีใช้การทำมาหากินอย่างพอเพียง เช่น การปลูกผักสวนครัวเอาไว้รัทานภายในครัวเรือนหรือเมื่อเหลือสามารถขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ ตาม"โครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น